I arbetet med Mitt i Byn är tanken att eleverna ska få jobba med miljön i och runt Kyrkmons skola. Vi startar med att ta reda på och berätta om olika delar av vår skola. Nästa steg blir att lyfta blicken och se vad som finns rent historiskt i närområdet och också i byarna runt omkring. Eleverna ska få presentera sitt arbete på bloggen i form av artiklar, bilder, film och radiointervjuer. Och i det arbetet finns även stora möjligheter att arbeta  med upphovsrätt. Under höstterminen är det en grupp elever som jobbar med detta vid åtta tillfällen och under vårterminen blir det en ny grupp.